Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :
joseon

Giản lược lịch sử Hàn Quốc

Theo thư tịch cổ, vua Dangun lập nước vào khoảng 50 năm trước Công nguyên, khi Liêu đế của Trung Quốc lên ngôi...