Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Category: Người lao động

lao dong

Một số quy định áp dụng đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

I. XUẤT CẢNH – NHẬP CẢNH: Xuất cảnh Việt Nam:   Khi có kế hoạch xuất cảnh, người lao động được...

Một số chính sách mới đối với người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc

I. Qui định về việc xử phạt vi phạm hành chính Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày...

danh ca

Hướng dẫn Chương trình thuyền viên tàu cá gần bờ Hàn Quốc

Vừa qua, Hiệp Hội Thủy sản Hàn Quốc đã ban hành một số quy định mới về việc tuyển chọn lao động nước...

Thông Tin Thị Trường Lao Động Hàn Quốc

Hàn Quốc hay Đại Hàn Dân Quốc là một quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên trong khu vực Đông Bắc Á...