Search
Tuesday 23 January 2018
 • :
 • :

[Cấu trúc tiếng Hàn] – Đuôi câu V A거든요 (bởi vì)

Học tiếng Hàn Quốc – Đuôi câu V/A~거든요 (bởi vì)

V/A거든요 đứng ở cuối câu (mệnh-đề) dùng để giải-thích nguyên-nhân cho hành-động ở mệnh-đề trước đó.

 • 하거든요 = Bởi vì làm
 • 거든요 là dạng văn nói lịch-sự.

 

 • 거든 là dạng văn-nói suồng-sả. Nhưng nếu 거든 đứng ở giữa câu (để làm liên-từ nối hai vế câu) thì nó sẽ có nghĩa lànếu. Xem thêm chi-tiết ở bài này V/A~거든 ở giữa câu (nếu)

Ví-dụ:

 

 • 벌써 왔어? = Về rồi hả?
 • 이 너무 길었거든. 그래서 그냥 왔어 = Tại vì hàng dài quá. Nên tao đành phải về.
 • 줄이 너무 길거든, 그냥 와 = Nếu hàng dài quá, thì về đi.

Bỏ 다 từ động-từ/tính-từ và thêm 거든요.

 

 • 하다 → 하거든요 = Vì làm

 

 • 했다→ 했거든요 = Vì đã làm

 

 • 먹었거든요 = Vì đã ăn

 

 • 가거든요 = Vì đi

 

 • 갔거든요 = Vì đã đi

 

 • 왔거든요 = Vì đã đến

 

 • 많았거든요 = Vì đã nhiều

 

 • 배고팠거든요 = Vì đã đói

 

 • 빠르거든요 = Vì nhanh

 

 • 맛있거든요 = Vì ngon

Ví-dụ:

 

 • 아침 안 먹어요? = Không ăn sáng à?

 

 • 네, 어제 저녁을 너무 많이 먹었거든요. = Ừ, vì tối qua ăn quá nhiều rồi.

Câu ví-dụ:

 • 새 노트북 샀네요? = Đã mua laptop mới rồi hả?

 

 • 네, 예전 노트북은 너무 느렸거든요. 그래서 새 노트북 샀어요 = Ừ, vì cái laptop cũ chậm quá. Nên tao mua cái mới này.
 • 여기 레스토랑 음식이 진짜 맛있거든. 여기서 먹을래? = (Vì) nhà hàng này thức ăn ngon. Muốn ăn ở đây không?

 

 • 그래, 좋지. = Ừ, được đó.
 • 피곤해 보여요 = Trông anh có vẻ mệt-mỏi.

 

 • 어제 잠을 많이 못잤거든요 = (Vì) Hôm qua tôi không thể ngủ được nhiều.

Hỗ trợ học Hán Hàn
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *